Jakttorn

Jakttorn

3,0 Meter xxxxx

3,9 Meter xxxxxx

2,1 Meter xxxxxx

Klädda jakttorn + xxxxx

Jaktstege 3,9 meter xxxxxx

Jakttrappa 2,5 meter xxxxxx

Foderhäck xxxxxx

Vi tillverkar även vakkojer och liknande. Allt efter önskemål.